torsdag 14 augusti 2014

Valmanifest för kulturen

Jag får ibland frågan om vilken kultursatsning jag helst prioriterar.  Mitt svar är att om jag måste välja, blir det en storsatsning på läsning. Många andra kulturuttryck är viktiga och omistliga – musik, konst, teater och film. Men läsförmåga öppnar faktiskt dörren också till många andra kulturformer än litteratur.

När Folkpartiet presenterade sitt valmanifest i veckan kom också läsning som första punkt i kulturavsnittet. Våra satsningarna på läsning i politiken både för utbildning och för kultur går hand i hand och stöder varandra.

En annan hjärtefråga för mig och Folkpartiet är projektet Skapande skola, där elever får möta kulturskapare i skolan. Sedan 2011 omfattar Skapande skola hela grundskolan och når såväl offentliga som fristående skolor. Totalt satsas 173 miljoner kronor för 2014, och 55 procent av alla skolbarn nås i Sverige. Folkpartiet vill bygga ut Skapande skola ännu mer så att det blir en naturlig del för alla elever, i alla skolor.

 

Folkpartiets valmanifest för kultur

·         Läsning i fokus. Att stimulera till läsning handlar om kultur, demokrati och jämställdhet. Läsklyftorna måste minska och läsning prioriteras i skolans alla stadier. Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek.

·         Mer kultur till barn och unga. Kultursatsningen Skapande skola ska värnas. Förutsättningarna för att musik- och kulturskolan får ett nationellt kunskapscentrum ska prövas.

·         Tillväxt i kulturen. Kulturens plats i samhället stärks och dess oberoende från politiska beslut ökar när den bärs av många. Det bör utredas om extern finansiering till kulturen kan stimuleras genom avdragsrätt för gåvor på samma sätt som idag gäller för vissa ideella organisationer och forskning. Kulturpolitiken ska syfta till att fler tar del av den kultur som har offentlig finansiering.

·         TV-licensen i dess nuvarande form bör avskaffas. En ny finansiering av public service-medierna ska slå vakt om bolagens oberoende.

·         Fler fristadsförfattare. Ett utökat antal fristadsförfattare och fristadsbostäder behövs över hela landet. Andra konstarter ska också inkluderas i fristadssystemet.

·         Gör kulturarvet tillgängligt. Det kulturarv som finns i Sverige är en del av mänsklighetens gemensamma kulturarv och ska hållas tillgängligt för kommande generationer. Museernas roll som bildningsinstitutioner och deras forskningsanknytning ska stärkas.

 

 

1 kommentar:

 1. Ett litet meddelande för att belysa mobbning och stötta de utsatta:

  2011 sade en 60-årig kvinna upp sig från Prevent i Stockholm där hon hade arbetat i hela sitt liv för att en 30-årig kvinna som bara arbetat där i några år, tillsammans med sina kollegor hade hjälpt en utomstående, dömd kriminell narkoman att förtala och mobba kvinnans jämnårige son där på en oerhörd nivå i flera år. Den nya VD:n sen endast två år- Maria Schönefeld - och även tjejens egen chef Mats Quist, hjälpte gruppen sprida förtalet ytterligare när det hela slutligen framkom. De ljög sen ända till slutet när facket kom in för att hjälpa kvinnan. VD:n försökte till och med lägga hela skulden på sonen för att ingen skulle få veta sanningen om mobbningen.

  Den äldre kvinnan mådde så fruktansvärt av detta att hon först blev sjukskriven och sen sade upp sig. Hon hade då arbetat där i över 40 år och varit anställd längst av alla och hade bara några år kvar till pensionen.

  Sonen var lätt förståndshandikappad, hade blivit mobbad hela sitt liv och mådde redan väldigt dåligt, det visste alla. Moderns jobb var det enda ställe där han inte hade upplevt att folk varit elaka mot honom och alltid hade känt sig trygg. Han hade hälsat på henne där ända sen han var liten.

  Den då 50-årige narkomanen, som tidigare arbetat där som vaktmästare och som andra anställda visste brukade droger även på arbetstid, vägrade den nya VD:n att veta något om med motiveringen att hon varken hade träffat honom eller ens visste vem han var. Han fortsatte därför besöka jobbet drogpåverkad även långt efter att kvinnan sagt upp sig och var lika välkommen fortfarande. Han är dömd och finns med i Lexbase.se. Mats pratade till och med med honom under hans besök i dessa tillstånd. Prevent jobbar just för att skapa en bättre arbetsmiljö, få ned olycksfall och motverka mobbning. Nu drivs det av en ledning som hjälper utomstående kriminella narkomaner att förtala de anställdas barn.

  Uppmanar alla som tar avstånd från mobbning och maktmissbruk mot de redan svaga och utsatta, att ta avstånd från www.prevent.se och dess ledning!

  SvaraRadera